about us.. organization.. anual report.. loan schemes.. deposit schemes.. circulars.. important links.. feedback.. news & events.. font problem?.. public information officers.. self help group..

 


 

 

शेतक-यांना ६% व्याज दर
दि अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल को. ऑपरेटिव्ह बँक लि. अहमदनगरच दि. १२-०८-२००६ रोजी झालेल्या वार्षिक सर्व साधारण सभेत बँकचे चेअरमन आ.श्री. राधाकृष्ण एकनाथराव विखे पाटिल यांनी बँक दिनांक ०१.०७.२००६ पासुन शेतक-यांना दिलेल्या पिक कर्जावर वि.कासेवा सहकारी संस्थामार्फत % दराने व्याज आकारणी करणार आहे असे जाहीर केले आहे. असा सर्वप्रथम निर्णय घेणारी आपली बँक एकमेव आहे.
more..
 

Late.Bapujirao Deshmukh,Best Management Award to  Mr. R.D.Mantri by hands of Co-operative Minister Mr. Jagdish Govardhan, Mauritius on 03-04-2006 at Mumbai

 

blush dresses sale prom dresses 2016 prom dresses 2016 prom dresses 2016 prom dresses 2016 prom dresses 2016 blush dresses sale prom dresses 2016 blush dresses sale sherri hill sale prom dresses 2016 prom dresses 2016